Raportti jätevedenpuhdistamolta

 

VIERAILU JÄTEVEDENPUHDISTAMOON

Biologian 3. kurssilaiset vierailivat toukokuun 2011 alussa Viikinmäen jätevedenpuhdistamolla. HSY (Helsingin seudun ympäristöpalvelut) tarjoaa jäte- ja vesihuoltopalveluja yli miljoonalle Helsingin seudun asukkaalle ja se on Suomen suurin ympäristöalan toimija.

Jätevedenpuhdistamon tehtävä on puhdistaa jätevedestä taas käyttövettä. Jäteveden puhdistamiseen menee noin vuorokausi. Puhdistusprosessiin kuuluuvat mekaaninen, kemiallinen, biologinen vaihe ja typen poisto. Prosessi perustuu aktiivilietemenetelmään.

 Ensimmäinen vaihe veden puhdistuksessa on välppäys, jolloin jätevedestä poistetaan suurikokoinen, haittaa aiheuttava kiintoaines. Puhdistamolle on ajelehtinut mitä erikoisimpia esineitä, jotka eivät viemäriin kuuluisi, kuten kännyköitä ja tekohampaita!

VEDEN TUOMIA AARTEITA

Hiekan- ja rasvanerotuksessa jätevedestä erotetaan nopeasti laskeutuva karkea kiintoaines sekä pinnalle nousevat vettä kevyemmät rasvamaiset ja öljymäiset seokset. Tämän jälkeen veden happipitoisuutta korotetaan, siihen sekoitetaan saostuskemikaaleja ja sen laatuvaihteluja tasataan. Tätä kutsutaan esi-ilmastukseksi. Esiselkeytyksessä jätevedestä erotetaan ns. raakaliete.

Jätevesi kulkee omalla painollaan loivasti alaspäin viettävää tunnelia pitkin ilmastukseen, jossa puhdistusmekanismi tapahtuu denitrifikaatio-nitrifikaatioprosessilla.

Jälkiselkeytyksessä jätevedestä erotetaan orgaanista ainesta ja ravinteita sisältävä biomassa laskeuttamalla. Tämän jälkeen vesi suodatetaan biologisesti ja se menee poistopumppaukseen.

Vierailu jätevedenpuhdistamolle oli onnistunut, ja oli mielenkiintoista nähdä kuinka jätevedestä saadaan niin puhdasta, että se voidaan laskea Itämereen.

Vierailusta kirjoitti Miitta Kosonen

 Posted by at 06:55
Edit translation
Machine translation (Google):
Loading...
Copy to editor
or Cancel