Vierailu jätevedenpuhdistamolle

 

  

Tammikuun lopulla osa biologian ympäristöekologian kurssilaisista vieraili Viikinmäessä HSY:n jätevedenpuhdistamolla, jossa käsitellään Helsingin ja lähikuntien jätevedet. Aihe liittyy kurssin aihepiiriin, sillä kurssilla käsitellään aineiden kiertoja ja niiden häiriöitä, kuten rehevöitymistä.

Puhdistus tehdään Viikinmäessä aktiivilietemenetelmällä ja  sisältää kolme vaihetta: mekaanisssa puhdistuksessa poistetaan välppien avulla kiinteä aines, kemiallisessa puhdistuksessa saostetaan fosforia ja biologisessa puhdistuksessa nitrifikaatiobakteerit muuttavat jäteveden typpiyhdisteitä typpikaasuksi. Typenpoistoa tehostetaan biologisella suodattimella, jossa bakteerit elävät. Prosessissa syntyvä liete mädätetään ja syntyvä biokaasu kerätään talteen. Liete kuivataan ja kompostoidaan. Näin siis sinunkin jätöksesi muuttavat muotoaan ja päätyvät ravinteina esim. Espan nurmikkoa lannoittamaan, eivätkä Itämereen!

Päällimäisenä vierailusta jäi lähes kaikille mieleen epämiellyttävä haju. Sen todettiin jotenkin muistuttavan kaalikeiton hajua. Myös viemäriin joutuneet esineet herättivät kummastusta (katso kuva).  Kaikenkaikkiaan reissua pidettiin kuitenkin mukavana ja oli kiintoisaa oppia, miten vesi puhdistetaan.

 

Bi 3 –ryhmän puolesta HSI

 Posted by at 14:00
Edit translation
Machine translation (Google):
Loading...
Copy to editor
or Cancel