Vuosaaren lukion opiskelijoiden kielitausta on monipuolinen

 

Syksyllä 2010 Vuosaaren lukioon tuli oppilaita, joiden äidinkieli ei ole suomi. Oppilaiden äidinkielet kuuluvat erilaisiin kielikuntiin, esim. afroaasialaisiin, indoeurooppalaisiin, austroaasialaisiin, austronesialaisiin, turkkilaisiin, sinotiibetiläisiin ja suomalais-ugrilaisiin kieliin.

Luokan oppilaat puhuvat omaa äidinkieltään kotona ja koulussa välitunneilla samaa kieltä puhuvien kanssa. Ne, joiden äidinkieli ei ole suomi, voivat käydä koulussa S2-tunneilla. Eräille oppilaille suomen kieli on vielä hankalaa, koska suomen kielioppi on vaikea, myös kuulunymmärtäminen voi tuottaa vaikeuksia.

S2-opiskelijat käyttävät suomen kieltä useimmiten kavereittensa kanssa ja joissain tilanteissa myös opettavat sekä tulkkaavat  vanhemmilleen. Nuoret ovat tottuneet puhumaan suomen kieltä joten kieli ei enää tuota heille vaikeuksia, mutta aikaisemmin oli toisin, esim. eräs oppilas muistaa että oli vaikeuksia saada kavereita kielimuurin takia. Opiskelijoilla on erilaisia muistoja Suomesta ja suomen kielestä, esim. yksi oppilaista muistaa kokeneensa järkytyksen ensi lumesta, jota oli luullut jauhoksi. S2- opiskelijoiden erilaisia kielitaustoja selvitettiin S2-tunneilla. Tässä muutamia esimerkkejä opiskelijoiden kielitaustoista ja erikielisistä viikonpäivistä:

Johtuen siitä, etteivät venäjän, arabian, kiinan, turkin ja vietnamin kielten erikoismerkit toistaiseksi näy oikein tällä sivulla, lataa näytölle pdf-versio opiskelijoiden kielitaustoista ja erikielisistä viikonpäivistä.

Afroaasialaisiin kieliin kuuluu kuušilaiskielten ryhmä esim. somali ja seemiläiskielten ryhmä esim. arabia.

Tekijät: My, Veronica ja Fadumo.

 Posted by at 08:52
Edit translation
Machine translation (Google):
Loading...
Copy to editor
or Cancel