Logistiikka

 

Vuosaaren lukiossa tarjotaan viisi logistiikan kurssia, joilla perehdytään logistiikan perusteisiin ja opetellaan Excel-taulukkolaskentaohjelman alkeet. Kaikki kurssit ovat soveltavia lukiokursseja. Kurssilla käytetään vaihtelevia, tarkoituksenmukaisia ja aktivoivia työtapoja. Osa opetuksesta on tietokoneavusteista. Lisäksi opetukseen liittyy opintokäyntejä ja vierailijaluentoja.

Logistiikka on oppiaine, jossa tarkastellaan materiaali-, raha- ja tietovirtojen hallintaa. Logistiikka-termillä tarkoitetaan suppeassa merkityksessä tavaroiden kuljetusta ja varastointia, mutta se on sisällöltään paljon laajempi ja siihen kuuluu mm. jakelu, toiminnanohjaus, kuljetukset, ostotoiminta, toimitusketjun hallinta ja organisaatioiden toiminta.

logistiikan esittely

 Posted by at 12:30
Edit translation
Machine translation (Google):
Loading...
Copy to editor
or Cancel