Logistiikkauutisia Aalto-yliopistolta

 

Vierailimme maaliskuun lopulla logistiikan vastuuopettaja Juha Venäläisen kanssa Aalto-yliopiston logistiikan laitoksella tapaamassa professori Markku Kuulaa. Laitos sijaitsee Chydenia-nimisessä rakennuksessa kauppakorkeakoulun läheisyydessä. Vierailun tavoitteena oli etsiä erilaisia keinoja, joilla jo olemassa olevaa yhteisyötä voitaisiin tiivistää ja vahvistaa. Tapaamisen anti ja palaute oli meille kaikin puolin rohkaiseva. Olemme logistiikan laitoksen ja alan kehityksen näkökulmasta tekemässä oikeita asioita. Etenkin kestävään kehitykseen, ympäristöön ja informaatiotekniikkaan painottuva logistiikka on in. Myös yleissivistävä, laaja-alainen ja globaali tarkastelu sai hyväksynnän. Professori Kuula piti logistiikkakurssiemme sisältöä oikein hyvinä ja totesi niiden olevan mitä parhainta valmistautumista esim. kauppakorkeakoulun pääsykokeita varten. Myös mahdollisiin logistiikkaopintoihin niistä saa oivallisen pohjan.

Logistiikkakurssien tulevaisuuden näkymiä

Vuosaaren lukiolla on opetussuunnitelma tällä hetkellä kuudesta erillisestä logistiikkakurssista. Näiden kurssien tarjoamista opiskelijavalintojen mukaan jatketaan edelleen. Valintojen määrät ovatkin olleet kasvussa ja opiskelijat tuntuvat löytäneet logistiikkakursseja luontevaksi osaksi omia opintosuunnitelmiaan. Tulevina lukuvuosina nykyisten kurssien sisältöjä pyritään kehittämään ja kurssitarjontaa mahdollisuuksien mukaan laajentamaan mm. seuraavalla tavalla: Kemian logistiikka tarjotaan jatkossakin. Jo olemassa oleviin kursseihin voisi tuoda logistiikkanäkökulmaa: esim. fysiikassa energian tuotannon infrastruktuuriin, sotahistorian kurssin sisältöihin, katsomusaineisiin vaikkapa humanitaarisen avustamisen tarvitsemaa logistiikkaa jne. Täysin uutta tarjontaa voisi olla vaikkapa biologiaan ja maantieteeseen linkittyvä ekologistiikan kurssi. Mahdollisuuksia ja ideoita uusiin avauksiin siis riittää.

Tavoitteena on rakentaa logistiikkakursseista sellainen kokonaisuus, josta on opiskelijoille suurta hyötyä jatko-opintojakin ajatellen. Tässä kohtaa yhteistyöllä Aalto yliopiston kanssa on suuri merkitys. On tärkeää, että on taho, joka tarkistaa, että viemme logistiikkaopintojen kokonaisuutta oikeaan suuntaan. Haluammehan ehdottomasti, että logistiikkakurssimme ovat ”ajassa kiinni” ja palvelevat oikeasti tulevaa työelämää sekä jatko-opintoja. Kaikin puolin arvokkaita kursseja siis!

Rehtori Marko Paju

 Posted by at 09:22
Edit translation
Machine translation (Google):
Loading...
Copy to editor
or Cancel